Blog

DŽINOVSKE 3D PAHULJICE I CAMEO PRO

DŽINOVSKE 3D PAHULJICE I CAMEO PRO 01

Pravljenje zanimljivih stvarčica je zimi u punom obimu, pa smo hteli da sa vama podelimo kako možete napraviti 3D pahuljice od tanjeg kartona na vašem Silhouette Cameo PRO uređaju. Tanji kartoni se lako nabavljaju, tako da je to jeftin način da se seče papir na vašem Cameo PRO. Rezultati su fantastični! Ovo je sjajna zimska dekoracija koja vam može stajati i nakon praznika.

Potrebne stvari:

 • Silhouette Cameo PRO
 • Samolepljiva podloga 61 x 61cm – Standard (dolazi sa mašinom)
 • Auto-Blade za Cameo 4 (dolazi sa mašinom)
 • Beli papirni tabak (56 x 71cm) – oko 3 tabaka po džinovskoj pahuljici
 • Pištolj sa lepkom (Glue Gun)
 • Kvadratići penasto lepljive trake
 • Design ID #309060#309061#15852, i/ili #36161

Prvi korak: Dizajn

 1. U Silhouette Studio softveru (dolazi sa mašinom) otvorite dizajn pahuljice i podesite dimenzije celog dizajna tako da najveći oblik bude oko 53cm širine. Obratite pažnju da selektujete sve delove, kliknite i prevucite dršku u uglu.DŽINOVSKE 3D PAHULJICE I CAMEO PRO 02
 2. Podesite Page Setup (osnovni meni sa desne strane) panel po instrukcijama ispod:
 • Mašina: Cameo PRO
 • Podloga: Cameo PRO, 24 x 24 inča
 • Veličina Materijala – 22 inča širina x 21-24 inča visina (56cm širina, 53-61cm visina) DŽINOVSKE 3D PAHULJICE I CAMEO PRO 03
 1. Razgrupišite (Ungroup) elemente ukoliko je neophodno, i pomerite manje delove sa strane pored virtuelne podloge.

Savet: Objekti van radne površine vaš kater neće seći dok se ne postave na virtuelnu podlogu.

 1. Centrirajte najveću pahulju na virtualnu podlogu i smanjite visinu materijala ako je neophodno (u Page Setup panelu sa desne strane ekrana), kako biste sprečili bacanje papira. Ovo je dimenzija na koju ćete iseći vaš tabak papira pre nego što ga postavite na podlogu. DŽINOVSKE 3D PAHULJICE I CAMEO PRO 04
 2. Ako nikad niste sekli ovaj tip papira, otvorite manju pahuljicu i probajte podešavanje za sečenje na manjem testu.
 3. Odaberite jednu pahulju i promenite dimenziju da legne u ugao vaše stranice gde ne dodiruje veliku pahulju. U zavisnosti od dizajna velike pahulje, mala bi verovatno trebalo da bude između 11 i 15cm širine. DŽINOVSKE 3D PAHULJICE I CAMEO PRO 05

 

Drugi Korak: Priprema za sečenje 

U Send panelu se pobrinite da je vaš Cameo PRO odabran i povezan (bilo preko USB kabla ili Bluetooth-a). Takođe ubacite vaš AutoBlade u slot broj 1.

 1. Uključite i isključite kat linije na vašoj stranici u zavisnosti od toga šta želite da sečete
 • Za test kat male pahulje odaberite nju i kliknite Cut.
 • Odaberite i postavite drugu pahulju na No Cut
 • Debele crvene kat linije pokazuju tačno koji će se oblici seći. Za naš test kat, želimo samo malu pahulju u debelim crvenim linijama.

Odaberite bilo koji tip papira i podesite parametre po specifikaciji ispod.

 • Blade 6, Force 28-33, Speed 3, Passes 1, Line Segement Overcut – enabled
 • Napomena: Kreirali smo posebno podešavanje materijala jer nameravamo da ga koristimo često. Force podešavanje zavisi od debljine vaseg tabaka i oštrine noža. Nov nož bi eventualno mogao seći i sa manjim silama, zato uvek preporučujemo test pre početka sečenja.
 • Napravićemo test sečenje na sili od 30 sa malom pahuljom da vidimo kako radi podešavanje pre sečenja velikih pahulja.
 • Kada utvrdite koje podešavanje najbolje paše vašem tipu materijala možete ga zapisati ili kreirati poseban profil, tako da uvek bude dostupan u Silhouette Studio softveru. Moguće je da vam buduća test sečenja neće biti potrebna.

Treći korak: Sečenje 

 1. Isečite vaš tabak na istu veličinu na koju ste podesili dimenziju u prvom koraku. Za prvu veliku pahulju naša dimenzija je 56 x 53cm
 2. Postavite tabak na samolepljivu podlogu 61 x 61cm, tako da izgleda isto kao na ekranu. Leva ivica treba da bude isključivo na lepljivom delu podloge, sa ostavljenim prostorom oko 13mm od ivice samolepljivog dela. Gornja ivica papira treba da se poravna sa gornjom linijom podloge.

Savet: Svaki put kada koristite materijale uže od 61cm na Cameo PRO podlozi, postavićete vaš materijal samo na lepljivi deo podloge. Vrlo je važtno da veličina vašeg materijala u Page Setup bude precizna kada radite sa Cameo PRO samolepljivom podlogom od 61cm, kako bi pozicioniranje dizajna bilo adekvatno (ako vam je širina materijala 61cm, poravnavaćete ga po levoj ivici podloge).

 1. Postavite tabak na samolepljivu podlogu i tako ga ubacite u Cameo PRO da leva ivica podloge prati linije ubacivanja iscrtane na mašini. Postarajte se da koristite ceo sistem potpore rolni i podloge, odnosno da ste ga sklopili po uputstvima koja su došla uz kater, kao i da imate dovoljno prostora ispred i iza mašine kako bi se podloga od 61cm nesmetano kretala tokom sečenja.
 2. Kliknite Send u Send tabu i mašina će iseći dizajne koji su prikazani debelo crvenom bojom.
 3. Sklonite podlogu sa mašine i pažljivo skinite pahulju. Promenite podešavanje na dublje ili pliće ako je potrebno, kako je opisano u drugom koraku. Ako promenite podešavanje, pomerite pahulju u drugi ugao i pokušajte ponovo. Upamtite, samo oblici koji se prikazuju debelo crveno će biti isečeni, tako da možete pomerati dizajn po stranici i koristiti Cut/No Cut opcije da odaberete koji će se oblici na vašoj stranici seći klikom na Send.
 4. Kada ste spremni, isključite kat linije na maloj pahulji, uključite ih na velikoj, ubacite podlogu i klknite Send za sečenje velike pahulje.
 5. Za uklanjanje isečenih dizajna sa lepljive podloge, obrnite podlogu naopačke i odvajajte podlogu od papira, umesto papir od podloge. Alternativno možda biste poželeli da prevučete podlogu na dole, preko ivice vašeg radnog dela, kako bi vam to pomoglo da se papir oslobodi, savijanjem podloge na dole. Pločica ili iglica vam mogu biti korisni za uklanjanje delića sa podloge. Budite strpljivi sa džinovskim pahuljama, može potrajati.
 6. Isecite novi tabak i pustite veliku pahulju joše jednom. (Možda biste želeli da obrnete dizajn horizontalno, ali ove pahulje su relativno simetrične pa se mogu seći i takve kakve su.)
 7. Vratimo se u Design Tab i podesimo veličinu materijala na 56 cm širine i 61cm visine i poređajmo preostale delove pahulje na završnu stranu. (Pomerite iskorišćene delove sa strane i obrišite ih.)
 8. Ako niste već uspešno isekli bar 2 male pahulje za test, pokušajte naći prostor na ovoj stranici za dodatne slojeve na finalnoj džinovskoj pahulji.
 9. Isecite tabak na 56 x 61cm, postavite na podlogu, ubacite u kater i isecite poslednje komade.
 10. Vaš finalni broj pahuljica treba da bude po 2 od svake veličine, iz originalnog dizajna, jedna šestougaona 3D spojnica i po 2 od svake male pahulje, kako bi na kraju dobili dovoljno lepih slojeva za dodatne detalje.

Napomena: Ako će vam se prikazati samo jedna strana džinovske pahulje, biće vam dovoljno 2 velike pahulje, jedna šestougaona 3D spojnica i po jedna manja pahulja. 

Četvrti korak: Sklapanje 

 1. Ovi dizajni već imaju svoje uputstvoza sklapanje na autorovom blogu.

Gotovo! Stavili smo sliku ispod da steknete utisak kolike su pahulje u stvarnosti!

Možete koristiti i druge 2D dizajne pahulji kako biste kreirali višeslojni efekat. Samo napravite dva najveća sloja u najvećoj mogućoj dimenziji koja staje na vaš tabak i upotrebite spojnicu kako u ovom tutorijalu. Nako toga ređajte manje verzije različitih pahulja dok ne budete zadovoljni izgledom. Za pahulju dole koristili smo Design ID #15852 u dve veličine i istu malu test pahuljucu iz Design ID #36161.

Postavite ove džinovske pahulje na zidove ili vrata ili ih obesite na plafon kako biste zaista impresionirali goste vašim umećem!.

Nadamo se da ste uzbuđeni kao i mi mogućnostima Cameo PRO katera!