Ukoliko imate primedbe, žalbe, prigovore i slično, u svakom trenutku možete nam se obratiti na email adresu: info@zemljahobija.com

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete.

U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 011 / 3114565.  U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, kontaktirate na info@zemljahobija.com

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas kontaktirate na info@zemljahobija.com

Molimo Vas da pripremite sledeće podatke:

  • Broj Vašeg računa-otpremnice
  • Šifru artikla i količinu koju želite da reklamirate
  • Opis problema koji imate

Tražene podatke možete dostaviti na info@zemljahobija.com ili pozivanjem besplatnog broja telefona 011 / 3114565.

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka podnošenja iste, a za tehničku robu do 30 dana.

U slučaju vraćanja robe kupcu koji je prethodno robu platio kuriru tj. pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi Zemlja Hobija, već trošak pada na teret kupca.

NAPOMENA: Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI PORUDŽBINU, saglasni ste sa uslovima reklamacije.

Formular-reklamacija