Blog

ŠTAMPANE KOCKICE ZA SLAGALICU

ŠTAMPANE KOCKICE ZA SLAGALICU 01

 

Potrebne zalihe:

Prvi korak: Formatiranje dizajna

  1. Ubacite fajl u Silhouette Studio®. Formatirajte stranicu za Print & Cut projekat: Podesite veličinu materijala – mi smo koristili papir veličine 21 x 27cm – uključite registracione markere. Razgrupišite dizajn, pošto ćemo seći svaki blok na zasebnom listu papira. Proverite da li vam je blok unutar granica sečenja.ŠTAMPANE KOCKICE ZA SLAGALICU 02
  2. Ubacite foliju, samolepljivi papir ili karton u printer. Proverite u Print Preview da li vam fajl izgleda kako treba i ištampajte blokove.
  3. Kada su ištampati, odlepite zadnji zaštitni sloj folije ili samolepljivog papira i zalepite lepljivu stranu na karton, počevši od gornjeg levog ugla kartona. Ubacite karton u SIlhouette mašinu za sečenje. Podesite parametre u softveru za sečenje kartona, ali povećajte dubinu noža za 1, pošto imamo dodatni sloj folije ili papira. Proverite da li sečete samo spoljašnje ivice i ivice za bigovanje.

ŠTAMPANE KOCKICE ZA SLAGALICU 03

 

4. Ponovite ove korake za sve blokove

 

ŠTAMPANE KOCKICE ZA SLAGALICU 04

Drugi korak: Sklopite vaše blokove

  1. Kada su vam blokovi isčeni, sklonite ih sa samolepljive podloge za sečenje. Uklonite višak materijala. ŠTAMPANE KOCKICE ZA SLAGALICU 05
  2. Savijte karton na isprekidanim linijama svakog bloka. ŠTAMPANE KOCKICE ZA SLAGALICU 06
  3. Lepkom zalepite kutiju. ŠTAMPANE KOCKICE ZA SLAGALICU 07

Vaša slagalica je spremna za igru!