Blog

KAKO RADITI IZ PHOTOSHOPA, ILUSTRATORA ILI CORELA U SILHOUETTE STUDIO SOFTVERU

KAKO RADITI IZ PHOTOSHOPA, ILUSTRATORA ILI CORELA U SILHOUETTE STUDIO SOFTVERU

Korisnici koji rade sa dizajnerskim softverima će zasigurno biti zainteresovani kako da prebace svoje dizajne iz tih programa u Silhouette Studio, za kasnije sečenje. U ovom tekstu ćemo se potruditi da svima koji koriste programe poput Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ili Corel Draw.

 

Adobe Photoshop

 

Photoshop je program za slike, tako da nije najkompatiblniji sa Silhouette Studio softverom koji je vektorski program. U ovim slučajevima morate sačuvati vaše dizajne u formatu slike iz Photoshopa (.jpeg, .png, .bmp, .tiff, etc.) otvoriti ih u Silhouette Studiu i uraditi „trace“ (pošto su slike, neće imati liniju sečenja i softver neće znati šta treba da iseče).

Način na koji možemo sebi olakšati život u ovom slučaju je priprema našeg dizajna u Photoshopu, tako da kada ih prebacimo u Silhouette Studio budu lakši za trace – izvlačenje kat konture.

  • U fajlovima za print i kat možete sačuvati vaš finalni dizajn iz Photoshopa (u formatima gore spomenutim), ali i drugu kopiju dizajna popunjenog u crno. Oba fajla će Silhouette Studio otvoriti, a crnu kopiju bismo iskoristili da izvučemo kat konturu (liniju sečenja). Dakle umesto da drugi fajl bude u punom koloru, što bi otežalo trace funkciju, neka bude potpuno crn, jer će to značajno olakšati izvlačenje kat konture. Nakon toga postavimo originalni dizajn na onaj gde smo izvukli konturu i možemo da uradimo print i kat.
  • U fajlovima koje sečemo možemo iz Photoshopa odvojiti dizajn po bojama, kako bi svaki deo bio zaseban, pa bi se zasebno i radio trace (što je uvek lakše nego raditi to za celu sliku različitih boja).

 

Adobe Illustrator

 

Illustrator je vektorski program, tako da će biti kompatibilan sa Silhouette Studiom, tako da kada otvorimo fajlove u vektorskom formatu, već imamo prikazane linije sečenja. Format u kom snimamo fajlove iz Adobe Illustratora će zavisiti od Silhouette Studio programa koji imamo.

 

  • .DXF – Možemo ga otvoriti osnovnim Silhouette Studio programom koji dolazi u besplatnoj verziji, ali je mana toga što nema opciju snimanja boja. Važno je uprostiti izgled i razgrupisati sve elemente pre snimanja u .DXF
  • .SVG – Može se otvoriti u Silhouette Studio Designer programu, kao i drugim plaćenim naprednijim verzijama Silhouettovog softvera. Logično, ovi dizajni će zadržati svoje boje i slojeve.
  • .AI – Možemo ga otvoriti u Silhouette Studio Business programu. U pitanju je najskuplji Silhouette program, ali jedini koji omogućava direktno otvaranje fajlova u Illustratorovom formatu. Predlažemo kupovinu Business verzije ako imate više Silhouette mašina (pošto vam omogućava da sečete na više mašina istovremeno) a i koristi prednosti kompatibilnosti sa Illustrator fajlovima. Najekonomičnija varijanta je da se kupi Designer edicija i radi sa .svg fajlovima.

 

Dodatno, postoji i plaćeni Silhouette plugin koji se zove Silhouette Connect, koji vam omogućava da sečete direktno iz Adobe Illustratora, odnosno na vašu Silhouette mašinu projekte šaljete direktno iz Illustratora. Plugin radi sa verzijama CS4-CS6, CC, CC2014, C2015 (moraju biti legalne verzije).

 

Corel Draw

 

Corel je, kao i Illustrator, vektorski program, tako da kada se otvore fajlovi u vektorskom formatu (snimljeni u Corelu) u Silhouette Studio, linije sečenja će se pojaviti. Format u kom ćete snimati u Corel Draw zavise od verzije Silhouette Studio programa koji imate.

 

  • .DXF – Možemo ga otvoriti osnovnim Silhouette Studio programom koji dolazi u besplatnoj verziji, ali je mana toga što nema opciju snimanja boja. Važno je uprostiti izgled i razgrupisati sve elemente pre snimanja u .DXF
  • .SVG – Može se otvoriti u Silhouette Studio Designer programu, kao i drugim plaćenim naprednijim verzijama Silhouettovog softvera. Logično, ovi dizajni će zadržati svoje boje i slojeve.
  • .CDR – Možemo ga otvoriti u Silhouette Studio Business programu. U pitanju je najskuplji Silhouette program, ali jedini koji omogućava direktno otvaranje fajlova u Corelovom formatu. Predlažemo kupovinu Business verzije ako imate više Silhouette mašina (pošto vam omogućava da sečete na više mašina istovremeno) a i koristi prednosti kompatibilnosti sa Corel fajlovima. Najekonomičnija varijanta je da se kupi Designer edicija i radi sa .svg fajlovima.

 

Dodatno, takođe i ovde postoji i plaćeni Silhouette plugin koji se zove Silhouette Connect, koji vam omogućava da sečete direktno iz Corel Draw, iz programa će se direktno konfigurisati parametri za sečenje i biti poslati na vaš Silhouette za sečenje. Ovaj plugin radi sa CorelDraw X4-X7 (pune verzije – ne važi za „Home and Student“, „Essentials“ ili nelegalne kopije).

 

Nadamo se da smo uspeli da vam pomognemo i rešimo neke od nedoumica kada je u pitanju rad na Silhouette mašinama i korišćenju dizajnerski softvera za pripremu projekata.